Femke Arnouts

USUALLY I'M ON TOP - Speels Collectief
(2022)


In een wereld waarin schoonheid en en perfecte plaatjes het beeld van de werkelijkheid vervagen, trekt Speels Collectief het ideaalbeeld van haar sokkel. In USUALLY I’M ON TOP worden heersende normen van vrouwelijkheid en seksualiteit bevraagd. Kwetsbaar en grotesk, in woord en lijf, nemen zeven vrouwen je mee in hun ervaringen en verlangens. In een zoektocht naar een nieuwe moraal (of de absolute verwerping ervan) komen we uit bij ‘what she really really wants’.

Speels Collectief vormt een theatergezelschap met een niet-normatieve samenstelling. Dit betekent dat mensen die te maken hebben met maatschappelijke uitsluiting in welke vorm dan ook volwaardig deel kunnen uitmaken aan hun gezelschap. Speels Collectief streeft naar een samenstelling van performers met variatie in onder andere leeftijd, gender, (fysieke, verstandelijke, sociale) beperking en etniciteit. Ook door de onderwerpskeuze belichaamt het gezelschap diversiteit. Voorstellingen raken thema’s aan die te maken hebben met machtsstructuren, ongelijkheid of (on)afhankelijkheid. Op deze manier ontmantelt Speels Collectief vooroordelen, ontsluit het de belevingswereld van onder andere mensen met een beperking voor een breed publiek, werkt het aan wederzijds begrip en uitwisseling én verandert het de beeldvorming over actuele thematiek als inclusiviteit en participatie.